ALDRI kjøp en smugler valp!

03.09.2018

Mattilsynet ser en økning i antallet hunder som er kommet til Norge på illegalt vis. Dette er kynisk utnyttelse av dyr for økonomisk gevinst. Mattilsynet vil derfor advare mot å kjøpe hunder som kan være innsmuglet. Smuglingen opphører kun dersom ingen kjøper valpene - det vil ødelegge markedet! Les mer om dette HER