Mattilsynet


Alle som driver næringsvirksomhet innen formidling av dyrepass som Kennel, hundebarnehage, daghjem, hundeluftere o.l skal være registrert hos Mattilsynet. 

Dette innebærer at virksomheten plikter å følge den forskriften som Mattilsynet har utarbeidet for midlertidig hold av dyr. Forskriften er laget på bakgrunn av erfaringer fra Mattilsynets tilsyns- og regelverksarbeid, regler og minimumskrav i andre nordiske land, forskning, gjeldende samfunnsnormer og informasjon fra interesseorganisasjoner. Forarbeider og kommentarutgaven til dyrevelferdsloven er også lagt til grunn.

Valpehagen er registrert hos Mattilsynet og vil legge tilsynsrapporten tilgjengelig så fort vi har hatt tilsyn. Her er Mattilsynet sin egen veiledning om det å ha hund:  Trykk her