Vaksinasjoner 

Siden vi begynte å vaksinere hundene våre, har anbefalingene variert en hel del, og ofte kan man få ulike anbefalinger fra ulike veterinærer og til og med fra enkelte oppdrettere. Det ble derfor satt ned et utvalg av de fremste immunologene i veterinærverdenen, som kontinuerlig revurderer anbefalingene i forhold til den nyeste forskningen.

Prinsippet bak dette er: Valpen beskyttes mot sykdommer ved overføring av antistoffer fra moren via morsmelk. Disse antistoffene er livsviktige i den første perioden, MEN blokkerer valpens evne til repons på noen vaksiner, og dermed egenproduksjon av antistoffer. Via vaksinene de får blir valpene eksponert mot en ufarlig variant av sykdommen de skal beskyttes mot, slik at de kan lage sine egne antistoffer. Dersom de fremdeles har mors antistoffer i blodet, vil ikke valpene kunne lage sine egne antistoffer.

Det skjer en gradvis reduksjon i antistoffer fra moren de første ukene. Perioden der det ikke lenger er nok antistoffer fra mor til å beskytte valpen mot infeksjon, men nok til å blokkere valpens evne til å produsere egen immunrespons mot vaksinen, kalles valpens "mottakelighetsvindu". Før trodde man at "mottakelighetsvinduet" var 8-10 uker, men ny forskning har vist at noen valper har antistoffer fra mor helt opp i mot 15 uker, dvs at det ikke er nok å vaksinere siste gang ved 12 uker.

Forskjellige vaksiner har forskjellig virkning, noe som gjør at noen må gjentas og andre får effekt fra første dose uavhengig av mengden antistoffer fra morsmelken.

Valpen får sin første vaksine av oppdretter når den er 8 uker gammel. Dette er en vaksine mot Parvovirus, valpesyke og smittsom leverbetennelse. Neste vaksine blir så gitt når valpen er 12 uker gammel. Denne vaksinen heter DHPPi og beskytter mot det samme som ved 8 uker men i tillegg kennelhoste. . Etter denne grunnvaksineringen  (8, 12, 16 uker) skal videre vaksinering være 1 gang i året. 

Vaksinen DHPPi vaksinerer man med hvert 3 år etter grunnvaksineringen. De to mellomliggende årene gis vaksinen Pi eller BbPi som beskytter mot kennelhoste. Forskjellen på Pi og BbPi er at Pi er en av kennelhoste komponentene mens BbPi er to. Pi blir satt under huden som alle andre vaksiner, mens BbPi blir "sprutet" i nesen.

8 uker     DHP, Parvo eller DHPPI

12 uker    DHPPI

16 uker     DHPPI

1 år etter  DHPPI

2 år         Pi eller BbPi

3 år         Pi eller BbPi

4 år         DHPPI

5 år        Pi eller BbPi           

6 år        Pi eller BbPi 

NB! Valper som ikke har fått Pi/BbPi på 12 uker må få på 16 uker.


Kjernevaksinen til hunden beskytter den for disse sykdommene:

(DHP)

Canine Parvovirus (parvovirus)

Canine Parvovirus (parvovirus) er en potensielt dødelig sykdom som sprer seg gjennom infisert avføring. Det er både utbredt og smittsomt. Symptomer omfatter ofte oppkast og diaré (noen ganger med blod), feber og tapt matlyst. Berørte hunder krever vanligvis intensiv veterinærbehandling. Vaksinasjon er avgjørende or å forhindre infeksjon og sørge for at sykdommen ikke sprer seg.

Canine Distemper (valpesyke)

Dette er en høyst smittsom virussykdom, ofte med dødelig utgang. Den berører vanligvis luftveis-, mage/tarm- og nervesystemet og starter med feber. Sykdommen spres vie luftbåren infeksjon, og vaksinasjon er den eneste effektive bekjempningsmetoden. Heldigvis er denne tilstand mindre vanlig enn tidligere, men rapporterte tilfeller har økt i områder hvor vaksinasjonsfrekvensen har gått ned. Det er derfor fremdeles viktig å vaksinere hunder mot denne sykdommen.

Smittsom leverbetennelse (Canine Adenovirus-1)

Denne smittsomme virussykdommen kan gi en rekke symptomer fra feber, tørste og tapt matlyst til blødningsproblemer og leverskade. 


Tilleggsvaksiner

 Tilleggsvaksiner som også anbefales i Norge, er de som beskytter mot "kennelhoste" (Canine parainfluensa virus +/- Bordetella bronchoseptica-bakterien). Dersom hunden skal reise til utlandet, vil reisemålet og lovverket bestemme hvilke sykdommer som må vaksineres mot; som rabies og leptospirose.


KENNELHOSTE

Det vaksineres årlig mot kennelhoste. Det er da parainfluensaviruset det blir vaksinert mot. Vaksinen gir ikke full beskyttelse, men mildner symptomene en del. Den beskytter ikke mot kennelhoste forårsaket av andre bakterier eller virus. Bordetella bronchioseptica er og et agens som kan gi såkalt kennelhoste. Det går også an å vaksinere mot denne. Denne vaksinene gir som dråper i nesen med samme intervall som den øvrige kennelhostevaksinen.

Kennelhoste er en smittsom infeksjon i hundens øvre luftveier som kan forårsakes av både bakterier og virus, blant annet hundens parainfluensavirus.

Det vanligste symptomet er langvarig tørrhoste, men som regel uten feber. Hunden kan hoste så mye at den brekker seg. I sjeldne tilfeller kan hosten utvikle seg til bronkitt eller lungebetennelse. Almenntilstanden er sjelden nedsatt, men hunden bør holdes i ro til hosten har avtatt (dette kan ta 2-3 uker). Hold hunden unna andre hunder mens den hoster for å unngå at den smitter andre. Hoster hunden svært mye eller den blir slapp, bør den tas med til veterinær for behandling.

HER kan du lese mer om Kennelhoste

Rabiesvaksine

Enkelte ønsker å reise utenlands med hunden. For alle land bortsett fra Sverige, må man vaksinere hunden mot rabies. Dette kan gjøres tidligst ved 12 ukers alder. Ny vaksine gis etter 12 mnd. Etter dette kan man gi vaksine hvert tredje år.